Duurzame scheepvaart

De leden van de Coöperatie Bebeka vinden duurzaam ondernemen binnen de scheepvaart belangrijk. Zij zijn zich ervan bewust dat fossiele brandstoffen en andere producten die zij gebruiken invloed hebben op het milieu.
Coöperatie Bebeka levert een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de scheepvaart door zo veel mogelijk brandstoffen in te kopen met een hoge(re) energiewaarde. Door prijsaanbiedingen niet alleen te vergelijken in prijzen per gewicht (metric tons) of prijzen per volume (m3) maar ook op energiewaarde, bieden wij onze leden de laagste prijs per energiewaarde (MJ). Zodoende kunnen de schepen van onze leden langer varen met dezelfde hoeveelheid brandstof en vindt door betere verbranding van de producten minder schadelijke uitstoot plaats.

Waterstof

Onze experts volgen nauwgezet alle trends en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energiebronnen en producten en diensten die de CO₂-uitstoot kunnen beperken. Daardoor kunnen wij onze leden tijdig informeren en adviseren over veranderingen op het gebied van milieuwetgeving.

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is in volle gang. Wij adviseren onze leden over duurzame alternatieve brandstoffen, onder andere in ons maandelijks Energy Alternatives rapport.

Bebeka: Experts in energy management.