Markt in beweging

Klimaatverandering, het opwarmen van de aarde en de beperking van uitstoot van schadelijke stoffen, CO₂ en fijnstof zullen impact hebben op de scheepvaartindustrie. Verduurzaming blijft prioriteit in de zeescheepvaart tegen de achtergrond van een steeds complexere energiemarkt. Klanten van onze leden en ook overheden stellen steeds meer en steeds hogere eisen. Dat vraagt om adequaat anticiperen op nieuwe regelgeving. Wij kunnen onze leden daar helder over adviseren. Wij monitoren en staan in nauw contact met belangrijke stakeholders. Daardoor kunnen wij ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op verduurzaming. Door scherpe keuzes te maken kunnen onze leden slim inspelen op nieuwe kansen en nieuwe markten. Het is een bedreiging voor bedrijven die niets doen, het is een kans voor leden die hier actief op anticiperen. Via Bebeka Leden Kenniscentrum houden wij onze leden actief op de hoogte. Als experts in energy management staan wij onze leden terzijde.

Ammonia

 

Bebeka: Experts in energy management.