Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bebeka U.A. met uiterste zorg samengesteld, echter voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bebeka is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Bebeka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Aan de op deze website verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Bebeka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Bebeka is niet aansprakelijk voor enige directe- dan wel indirecte schade van welke aard dan ook.

Hoewel Bebeka alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bebeka niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Bebeka worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bebeka uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Bebeka worden onderhouden wordt afgewezen.

Bebeka, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten voor met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bebeka.

Door deze website te bekijken en/of te gebruiken, dan wel gebruik te maken van de daarop geboden informatie, stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen