Privacy

 

In deze privacyverklaring zet Bebeka uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt via deze website.

Persoonlijke gegevens

Bebeka respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die eventueel verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bij het bezoeken van deze website hoeft u uiteraard geen gegevens achter te laten. Voor een aanmelding voor lidmaatschap, de toezending van informatie of andere overeenkomsten heeft Bebeka wel uw (persoonlijke) gegevens nodig. Bebeka zal alle gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Bebeka gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
 

Nieuwsbrief

Op deze website biedt Bebeka u de mogelijkheid automatisch de nieuwsbrief te ontvangen. De e-mail nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar diegenen die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door middel van de directe link op iedere nieuwsbrief.


Inzage en correctie persoonsgegevens

Bebeka probeert te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en/of andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met Bebeka.
 

Aanpassen privacyverklaring

Bebeka behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.


2011, Bebeka U.A.

Aanmelden
Bunker aanvraag
Contact
Nieuwsbrief