Leden

 

Bebeka heeft rond de 450 leden en koopt in voor zo'n 1500 schepen die wereldwijd varen.

Leden van Bebeka zijn operationeel in diverse segmenten van de scheepvaart:

 

  • Grote handelsvaart
  • Tankers
  • Kustvaart
  • Baggeren
  • Binnenvaart
  • Offshore
  • Reefers
  • Slepers
  • Containers

 

 

Natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar, vruchtgebruiker, timecharteraar of bareboatcharteraar zijn van een vaartuig kunnen in aanmerking komen voor het lidmaatschap van Bebeka U.A. Hiervoor kan men het aanmeldingsformulier downloaden of online invullen en ondertekend terugsturen naar management@bebeka.nl.

Voor definitieve goedkeuring van het lidmaatschap is toestemming van het bestuur vereist (zie Statuten en Reglement). In de regel kan dit tot maximaal 3 maanden duren. Daarnaast vragen wij o.a. een door een accountant goedgekeurde balans met meest recente jaarcijfers en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 

Aanmelden
Bunker aanvraag
Contact
Nieuwsbrief