Brandstoffen

 

Bebeka levert wereldwijd een volledig pakket aan brandstofproducten, die dankzij ons grote netwerk voldoen aan de scherpst mogelijke brandstofspecificaties.


In grote lijnen zijn de brandstoffen voor de scheepvaart onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 

Residuale producten

 

Dit zijn zware producten die kunnen overblijven na het raffinageproces. Dit residu vormt de basis voor de stookolie die wereldwijd geleverd wordt in de scheepvaart. De specificaties van de scheepsmotor bepalen welke dikte (viscositeit) geschikt is. De viscositeit van de zware producten varieert van 30 tot 700 Centistokes. Om tot een lagere viscositeit te komen moet er gemixt worden (blenden in vaktaal) met een lichter product. Los van viscositeit (en andere ISO-specificaties) moet het product ook voldoen aan extra eisen voor wat betreft het zwavelgehalte. Dit is afhankelijk van de lokale regelgeving in vele gebieden, die tot doel heeft de uitstoot te verlagen. Vandaar dat het zware residu vaak nogmaals wordt gemixt met een lichter product, om aan de steeds strenger worden eisen te kunnen voldoen.

 

Destillate producten

 

Dit zijn hoogwaardige, lichtere producten die ontstaan na het raffinageproces. In de scheepvaart is het meest voorkomende destillate product Marine Gasoil, in de markt ook wel bekend als gasolie. Als gevolg van de regelgeving is ook het zwavelgehalte van de destillaten in steeds meer gebieden aan een maximum gebonden. Zo zijn er verschillen in regelgeving wat betreft welke producten gebruikt mogen worden in de internationale wateren en in de havens. In bepaalde sectoren, waaronder de binnenvaart, zijn de limieten op het zwavelgehalte in de gasolie nog scherper gesteld.

 

De brandstofkwaliteit wordt met name gemeten met de ISO 8217 specificaties, waarin een groot aantal parameters worden gedefinieerd. Deze ISO 8217 specificaties worden regelmatig aangepast, onder andere als gevolg van de technische ontwikkelingen op het gebied van motoren. De meest recente brandstof specificatie is de ISO 8217:2010 maar wereldwijd wordt ook de ISO 8217:2005 specificatie nog veel gebruikt.
 

Bebeka kan niet alleen wereldwijd bunkers leveren, maar geeft leden ook advies over veranderende wet- en regelgeving, het optimale bestelmoment, technische specificaties en andere belangrijke zaken. Daarnaast bieden wij aanvullende diensten als Fuel Quality Testing en Bunker Quantity Surveys.

 

Informatie wet- en regelgeving IMO en EU

 

Aanvragen bunkerprijzen

Aanmelden
Bunker aanvraag
Contact
Nieuwsbrief