Archief

 

 

 
07-06-2019 t/m 20-06-2019
Algemene Ledenvergadering 2019

Onze Algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 20 juni. De vergadering zal starten om 16.00 uur op ons kantoor aan de Ubbo Emmiussingel 2 te Groningen.

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u uw aanwezigheid bevestigen door een email te sturen naar secretary@bebeka.nl

 
07-02-2019
Bebeka SHIPPING 2020
 
08-06-2018
Algemene Ledenvergadering Bebeka

Save the date.

Nadere info volgt.

 
14-12-2017
Eindejaarsreceptie kapitein-eigenaren 2017

Save the date!

Nadere informatie volgt.

 
30-06-2017
Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 30 juni zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden op het kantoor van de Coöperatie aan de Ubbo Emmiussingel 2.

Nadere informatie volgt spoedig.

 
15-12-2016
Eindejaars receptie kapitein-eigenaren

De jaarlijkse kapitein-eigenarenreceptie zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 15 december 2016.

Nader informatie volgt.

Inloggegevens leden voor Mijn Bebeka
13-02-2015 t/m 13-02-2016
Terugblik bijeenkomst Shipping 2015 29 januari 2015

Op donderdag 29 januari jl. heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden van Shipping 2015 in Zaandam. Een uitgebreide terugblik kunt u vinden op www.bebekashipping2015.nl .
Vele leden en stakeholders waren aanwezig bij de presentaties van Marcel Crok en Paul Rosenmöller. Zij hebben vanuit hun eigen invalshoek het thema duurzaam ondernemen besproken en ter sprake gebracht onder de gasten.

Voor een impressie van deze dag klikt u hier voor de compilatievideo.

 

 
17-12-2015
Kapitein-eigenarenreceptie 2015

Dit jaar wordt de jaarlijkse kapitein-eigenarenreceptie op donderdagmiddag 17 december a.s. gehouden aan de Ubbo Emmiussingel 2.

Globale programma:
17:30 uur - Inloop gasten
18:00 uur - Presentatie (nadere informatie volgt)
18:30 uur - Buffet open
21:00 uur - Einde receptie

Locatie: Ubbo Emmiussingel 2, Groningen

 
18-05-2015 t/m 21-05-2015
Breakbulk Europe 2015

Dit jaar zal Bebeka vertegenwoordigd zijn op de Breukbulk Europe 2015 in Antwerpen.

Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei is de gelegenheid om ons te bezoeken op de beurs.

Verdere info in over hal e.d. volgt.

Nieuwe medewerker administratie Bebeka
18-05-2015 t/m 21-05-2015
Breakbulk Europe 2015

Dit jaar zal Bebeka vertegenwoordigd zijn op de Breakbulk Europe 2015 in Antwerpen.

Op woensdag 20 mei en donderdag 21 mei is de gelegenheid om ons te bezoeken op de beurs.

Mobiele Bebeka site online
29-01-2015
29 januari 2015 Tweede bijeenkomst Shipping 2015

Op 8 oktober 2013 hebben we als coöperatie het eerste seminar van 'Shipping 2015' georganiseerd met als doel om leden te ondersteunen ten aanzien van de besluitvorming omtrent de wijzigingen in de Marpol Annex VI.

In navolging op deze eerste, succesvolle bijeenkomst wordt op donderdag 29 januari 2015 de tweede bijeenkomst georganiseerd met als thema "waarde is meer dan een euro".

Ook in deze bijeenkomst willen we juist de leden aan het woord laten, waarbij kennis en informatie gedeeld wordt hoe één ieder van plan is in te spelen op de aankomende regelgeving. Onder leiding van een dagvoorzitter wordt naast een aantal interessante sprekers vooral ook de leden de ruimte gegeven om het gesprek of de discussie aan te gaan.

Uiteraard ontvangen alle leden nog een uitnodiging voor dit evenement dat op 29 januari 2015 a.s. wordt gehouden. Wilt u meer informatie van ons ontvangen of bent u (aspirant) lid en wilt u zich nu al aanmelden, dan kan dit door een e-mailbericht te sturen aan management@bebeka.nl.

 
29-01-2015
Shipping 2015

In navolging op de eerste en succesvolle bijeenkomst van Shipping 2015 wordt op donderdag 29 januari 2015 de tweede bijeenkomst georganiseerd met als thema "waarde is meer dan een euro".

Het dagvoorzitterschap van deze bijeenkomst is in handen van Sven Kockelmann, journalist en tv-presentator.

De sprekers zijn de heren Paul Rosenmöller; programmamaker en oud-politicus en Marcel Crok; auteur, klimaatspecialist en wetenschapsonderzoeker.

Programma:
14:00 - 14:30 uur Ontvangst
14:30 - 15:45 uur Interactieve plenaire bijeenkomst
15:45 - 16:15 uur Pauze
16:15 - 17:30 uur Vervolg interactieve plenaire bijeenkomst
17:30 - 18:30 uur Hapje, drankje en tijd om in kleinere groepen met de gastsprekers te praten
18:30 - 21:00 uur Dinerbuffet en napraten met andere leden.

Voor meer informatie: www.bebekashipping2015.nl

 
16-12-2014
Eindejaars receptie kapitein-eigenaren

Jaarlijks organiseert Bebeka in december een eindejaars receptie speciaal voor onze kapitein-eigenaren. Voor het eerst op onze nieuwe locatie en voor het eerst een spreker. Ewoud Kamminga zal een korte presentatie gaan houden hoe kan worden voldaan aan de nieuwe Marpol Annex VI regelgeving die per 1 januari 2015 van kracht wordt.
 

Programma:
17:00 uur - inloop gasten
18:00 uur - presentatie Ewoud Kamminga van Bureau Veritas
18:30 uur - Buffet open
21:00 uur - Einde receptie.
 

Locatie: Ubbo Emmiussingel 2, Groningen

Eerste editie Shipping 2015 bijeenkomst druk bezocht
16-12-2014
Kapitein-eigenarenreceptie

Op dinsdag 16 december a.s. organiseert Bebeka weer haar traditionele eindejaarsreceptie.

Graag willen wij u uitnodigen hierbij aanwezig te zijn om samen met ons het jaar 2014 af te sluiten en een nieuw duurzaam 2015 in te luiden.

Voor het eerst bij een kapitein-eigenarenreceptie hebben we een spreker uitgenodigd. Ewoud Kamminga van Bureau Veritas geeft een inhoudelijke presentatie over de destillate producten die op de markt komen om te kunnen voldoen aan de nieuw Marpol Annex VI regelgeving die per 1 januari 2015 van kracht wordt.

Bebeka gaat verhuizen
17-03-2014 t/m 30-06-2014
Wij zijn verhuisd!

Op 22 februari jl. zijn wij verhuisd naar onze nieuwe locatie: Ubbo Emmiussingel 2 te Groningen. 

 
26-06-2014
Algemene Ledenvergadering Bebeka

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar voor het eerst worden gehouden in ons nieuwe pand, aan de Ubbo Emmiussingel 2.

We nodigen u allen van harte uit om deze vergadering bij te wonen en ons nieuwe pand te bezichtigen. 

Kapitein-eigenarenreceptie
21-01-2014 t/m 28-02-2014
Bebeka gaat verhuizen

Na ruim 30 jaar gevestigd te zijn geweest aan het Taco Mesdagplein 7 te Groningen gaat de coöperatie binnenkort verhuizen. Zoals het nu lijkt zal de verhuizing op 22 februari 2014 plaatsvinden.

 

 
22-02-2014
Bebeka gaat verhuizen

Ons nieuwe adres:

 

Ubbo Emmiussingel 2

9711 BH  Groningen

 

Alle overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Terugblik bijeenkomst Shipping 2015 29 januari 2015
10-10-2013 t/m 01-01-2014
Eerste editie Shipping 2015 bijeenkomst druk bezocht

Op 9 oktober jl. is de eerste editie van 'Shipping 2015' gehouden in de Harbour Club in Amsterdam. Het evenement was zeer druk bezocht, meer dan honderd reders, charteraars, operators en stakeholders kwamen bijeen om zich te laten informeren over de aankomende milieuregelgeving en de gevolgen hiervan voor de scheepvaartsector.

Wie deze eerste bijeenkomst heeft gemist kan alsnog via een link een impressie van deze dag bekijken. De link zal binnenkort op onze website geplaatst worden.

De tweede editie van 'Shipping 2015' is gepland op 8 oktober 2014. Het thema van deze bijeenkomst: 'Waardevol is meer dan euro's'. Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 
19-12-2013
Eindejaars receptie kapitein-eigenaren

Eindejaars receptie kapitein-eigenaren Jaarlijks organiseert Bebeka in december een eindejaars receptie speciaal voor onze kapitein-eigenaren.

Locatie: Kantoor Bebeka, Groningen.
Tijd: vanaf 17.00 uur.

 
05-11-2013 t/m 08-11-2013
Europort Beurs Rotterdam

Ook dit jaar zal Bebeka weer met een stand op onze vaste plaats in hal 6 vertegenwoordigd zijn op de Europort Beurs in Ahoy, Rotterdam.

Locatie: Ahoy, Rotterdam.
Tijden: dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00-18.00 uur en donderdag 10.00-22.00 uur.

09-10-2013
Bijeenkomst 'Shipping 2015'

Het jaar 2015 wordt een zeer belangrijk jaar in verband met de wijzigingen in de Marpol Annex VI regelgeving (IMO) in dat jaar.
Binnen de zogenaamde ECA gebieden zal er gevaren moeten worden op een brandstof met een zwavelgehalte van maximaal 0,1%, tenzij er geïnvesteerd wordt in dure scrubbers of alternatieve brandstoffen, zoals LNG. Voor onze leden betekent deze wijziging dat de brandstofkosten in 2015 nog verder zullen gaan oplopen. Alle schepen die nu nog in de ECA gebieden varen op een laagzwavelige stookolie (1,0% maximaal) zullen moeten gaan varen op een veel duurdere Marine Gasoil met een zwavelgehalte van 0,1% maximaal, tenzij er geïnvesteerd wordt in (dure) scrubbers of in LNG als brandstof (o.a. aanpassingen tanks).Los van deze wijzigingen in de Marpol Annex VI regelgeving zal voor nieuwe motoren in 2016 ook de zogenaamde Tier III in werking treden, waarbij nog veel strengere eisen gesteld worden aan emissies van motoren.
Bovenstaande houdt in dat al onze leden moeten nadenken over wat voor hen de beste keuze is. Per individu kan dit een verschillende keuze zijn.
Vanuit dit perspectief zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij als coöperatie met ingang van 2013 een drietal seminars willen gaan organiseren, vooralsnog onder de projectnaam ‘Shipping 2015’. Wij verwachten dat onze leden in 2013 of 2014 een beslissing gaan nemen over bovenstaande, vandaar ook dat wij willen starten met een seminar in het najaar van 2013 in Amsterdam. Om de leden richting 2015 te ondersteunen ten aanzien van deze besluitvorming, leek het ons een goed plan om niet alleen éénmalig in 2013 een seminar te organiseren, maar ook elk jaar daarna tot en met 2015.
Qua format denken wij dat onze leden niet zitten te wachten op het zoveelste seminar over scrubbers of LNG. Wij willen juist de leden aan het woord laten, waarbij kennis en informatie gedeeld wordt hoe één ieder van plan is in te spelen op de aankomende regelgeving.

Ons idee is om onder leiding van een dagvoorzitter naast een aantal interessante sprekers vooral ook de leden de ruimte te geven om het gesprek/discussie aan te gaan.

Uiteraard ontvangten alle leden nog een uitnodiging voor dit evenement dat op 9 oktober a.s. wordt gehouden. Wilt u meer informatie van ons ontvangen of bent u (aspirant) lid en wilt u zich nu al aanmelden, dan kan dit door een emailbericht te sturen aan management@bebeka.nl 

 
09-10-2013
Bijeenkomst 'Shipping 2015', Amsterdam

Klik hier voor meer informatie.

24-12-2012 t/m 31-01-2013
Kapitein-eigenaren receptie 20 december

Ook dit jaar is onze traditionele kapitein-eigenaren receptie weer goed bezocht. Speciaal voor deze gelegenheid is ons pand feestelijk uitgelicht (zie foto).

23-07-2012
Mobiele Bebeka site online

Wanneer u met een smartphone de Bebeka website bezoekt komt u vanaf vandaag automatisch terecht op de mobiele website van Bebeka.

De mobiele site bestaat uit een verkorte versie van onze algemene website en biedt daarnaast toegang tot de functionaliteit "Daily Bunker News."

Voor het inloggen op www.bebeka.mobi kunt u gebruik maken van dezelfde inlognaam en wachtwoord als voor de desktop versie. Indien u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft kunt u deze hier aanvragen.

17-04-2012 t/m 17-06-2012
Nieuwe medewerker administratie Bebeka

Op 1 maart jl. is onze administratie uitgebreid met een nieuwe medewerkster: Bienie Reitsema.

28-02-2012 t/m 01-04-2012
Winnaar mini-cruise

Tijdens de Europoort in Ahoy Rotterdam 2011 konden de bezoekers van onze beursstand hun visitekaartje achterlaten. Uit deze kaartjes heeft de notaris een winnaar getrokken en de prijs, een mini-cruise, is gewonnen door de heer Peter Mooij van Wijnne&Barends. Wij wensen Peter en zijn partner veel plezier toe op de mini-cruise!

29-02-2012 t/m 18-03-2012
Nieuwe medewerker op bunkerafdeling Bebeka

Sinds 2 januari jl. is onze bunkerafdeling uitgebreid met een nieuwe bunkermedewerker: Herman Oosterman. Herman is afkomstig van BP waar hij jarenlang verantwoordelijk is geweest voor de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen.

05-12-2011 t/m 15-01-2012
Klantendag Bebeka

Tijdens de Europort beurs in Ahoy Rottedam hebben wij op 10 november jl. onze traditionele klantendag gehouden. Het centrale thema deze keer was de groene ontwikkeling in de scheepvaart met presentaties van ExxonMobil Marine Fuels en Lubricants, Anthony Veder en Wärtsilä. Veel van onze relaties hebben de klantendag bijgewoond, u kunt de presentaties vinden op onze website met uitzondering van de presentatie van ExxonMobil die ter inzage bij ons op kantoor ligt.

 

Presentatie Anthony Veder

 

Presentatie Wärtsilä

 

 

05-12-2011 t/m 15-01-2012
Bebeka op Europort 2011

Van 8 tot en met 11 november jl. is Bebeka weer aanwezig geweest op de Europort beurs in Ahoy, Rotterdam. Ook dit jaar weer hebben wij een groot aantal van onze relaties kunnen begroeten op onze beursstand. Vele bezoekers hebben hun visitekaartje achtergelaten in verband met de prijsvraag, begin 2012 zal de winnaar van de minicruise bekend worden gemaakt!

04-12-2011 t/m 05-01-2012
Reclamebord FC Groningen

Bebeka heeft als kado voor haar 50-jarig jubileum een gratis reclamebord ontvangen van FC Groningen, afgelopen weekend bij de wedstrijd tegen NEC uit Nijmegen was het bord weer prominent in beeld.

05-12-2011 t/m 31-12-2011
Inloggegevens leden voor Mijn Bebeka

Leden kunnen zich nu hier aanmelden voor mijn Bebeka op de website.

Geef nu uw gewenste gebruikersnaam en wachtwoord aan ons door en u ontvangt van ons een e-mail met de inloggegevens.

 

 

13-10-2011 t/m 15-11-2011
Video impressie jubileumfeest Bebeka nu online

Kijk hier voor een video impressie van ons jubileumfeest van 9 juni jl.

19-07-2011 t/m 31-08-2011
Foto's Bebeka jubileumfeest online

Op 9 juni 2011 hebben we ons 50 jarig jubileumfeest gevierd in Martiniplaza te Groningen. De foto's van het feest staan nu op de website. Wanneer u bent ingelogd kunt u de foto's vinden onder "Mijn Bebeka" of klik hier om direct naar de fotopagina te gaan.

20-07-2011 t/m 31-07-2011
Bebeka bedrijfsfilm en trailer nu online

De Bebeka bedrijfsfilm en de trailer staan nu op de website. U kunt de trailer vinden op de homepage van de website. Klik hier om de volledige bedrijfsfilm te bekijken.

Aanmelden
Bunker aanvraag
Contact
Nieuwsbrief