Aanmelden


Natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar, vruchtgebruiker, timecharteraar of bareboatcharteraar zijn van een vaartuig kunnen in aanmerking komen voor het lidmaatschap van Bebeka U.A.

 

Hiervoor kan men het aanmeldingsformulier invullen en ondertekend terugsturen naar management@bebeka.nl.

Voor definitieve goedkeuring van het lidmaatschap is toestemming van het bestuur vereist (zie Statuten en Reglement). In de regel kan dit tot maximaal drie maanden duren. Daarnaast vragen wij o.a. een door een accountant goedgekeurde balans met de meest recente jaarcijfers en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Vul het aanmeldingsformulier online in of download hier het aanmeldingsformulier (pdf)

Mochten er nog vragen zijn betreffende uw aanmelding dan kunt u contact opnemen met de heer D. Nieborg of de heer H. Vasse.  

Aanmelden
Bunker aanvraag
Contact
Nieuwsbrief